seperator

סוד קסמה של האדריכלות, נטוע ביכולת להפוך רעיונות נשגבים לארמונות-פאר ולזהות אפילו בשטח בתולי פוטנציאל עילאי. ב-20 שנות פעילותה מצליחה סיגל אהרון דמרמרי לבחון את הסביבה בראיה מפוקחת, להיות עם אוזן קרויה וקשובה-לרצונות ולמאוויים של לקוחותיה. סיגל אהרון דמרמרי מלווה במקצועיות ובאהבה כל פרויקט ומיזם. משלב ההתנהלות בנבכי הבירוקרטיה מול המינהל והרשויות, דרך הבנת הצרכים וחדירה לעובי הקורה, הכרת תוואי ותנאי השטח, פיתוח התכניות, פיקוח ערני ותבוני על הבניה הלכה למעשה, איתור ריהוט רהוט וחפצי אומנות, ריהוט ואף שכיות-חמדה לכל גומחה ופינה. וכלה בחנוכת הבית עם טופס 4.